Kontakt

POLSKA IZBA MAŁEJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (PIMEO)

KRS: 0000665396
REGON: 366805295, NIP: 5252703560

adres: 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27

Mirosław Kulak
Prezes PIMEO
tel: +48 601 326 721

Agnieszka Majewska-Kulak
tel. +48 727 557 055

email: biuro@pimeo.org.pl

konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. o/ Zduńska Wola
16 1240 3305 1111 0010 7278 9680