PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.

Inicjatywą wytwórców zrzeszonych w Polskiej Izbie Małej Energetyki Odnawialnej powołana została do życia PIMEO Obrót sp. z o.o., która docelowo ma stać się spółką obrotu energią elektryczną i pełnić funkcję grupy sprzedażowej.

Celem działalności Spółki jest koncentracja podaży energii elektrycznej, pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o małej mocy, wytwarzanej przez podmioty będące jej udziałowcami.

Podstawowe dane PIMEO Obrót sp. z o.o.:
Numer KRS:    0000712008
NIP:    5272834532
REGON:    369291550

Adres: 00-867 Warszawa, al. Jana Pawła II 27
Prezes Zarządu: Mirosław Kulak

e-mail: obrot@pimeo.org.pl
tel: +48 727 557 055