Informacja prasowa

Integracja środowiska polskich wytwórców energii z OZE

W dniu 16 marca 2017 r. nastąpiła oficjalna rejestracja w KRS organizacji o nazwie Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej.

W obliczu istniejących zagrożeń dla branży oraz pojawiających się szans rozwojowych w postaci klastrów energii oraz programu elektromobilności, środowisko polskich wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii postanowiło zjednoczyć się w celu skuteczniejszego reprezentowania swojego stanowiska w obszarach o żywotnym znaczeniu dla całej branży.

Do Izby swój akces zgłosiło już ok 180 firm reprezentujących polski kapitał zainwestowany w OZE, liczba członków wciąż wzrasta. Są wśród nich właściciele małych instalacji wiatrowych, biogazowych, fotowoltaicznych i elektrowni wodnych oraz firmy związane z branżą. Środowisko wytwórców, które w bolesny sposób odczuwa aktualną niekorzystną sytuację związaną z ciągłą utratą wartości podstawowych źródeł przychodów oraz niesprawiedliwymi rozwiązaniami podatkowymi.

Celem Izby jest konstruktywny dialog mający wypracować rozwiązania, które pomogą zatrzymać i odwrócić negatywny trend niszczenia podstaw funkcjonowania całego sektora Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce.

Z uwagą przyglądamy się nowym inicjatywom, które są wyzwaniem, ale i szansą rozwojową dla Odnawialnych Źródeł Energii. Kilkaset rozproszonych na terenie całego kraju jednostek wytwórczych należących do naszych członków mogą być podstawą funkcjonowania tworzących się klastrów energii czy ekologicznym źródłem czystej energii do zasilania pojazdów elektrycznych przyczyniając się tym samym do dalszego ograniczenia emisji CO2 i problemu smogu.

PIMEO

Warszawa 04.04.2017

http://gramwzielone.pl/trendy/26200/powstala-polska-izba-malej-energetyki-odnawialnej

http://biznesalert.pl/integracja-srodowiska-polskich-wytworcow-energii-oze/