Spotkanie założycielskie

Dzięki działaniom grupy inicjatywnej w dniu 15 grudnia 2016r. w Ciechocinku odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Izby Małej Energetyki Odnawialnej.

Lista członków założycieli obejmuje 112 podmiotów gospodarczych związanych z branżą OZE w Polsce.