Aktualny stan Izby

Aktualny stan PIMEO obejmuje:

liczba członków: 210

liczba źródeł wytwórczych: 336

moc całkowita źródeł w izbie: 356 MW

wg stanu z dnia: 03.01.2018